I. C. Finance Corp., s. r. o.

serióznost & profesionalita

Společnost I. C. Finance Corp., s. r. o., se zabývá odkupem směnek, odkupem pohledávek, správou pohledávek a poradenstvím v oblasti pohledávek a závazků. Společnost působí na celém území České republiky.

Kontaktní údaje:

Adresa: 
I. C. Finance Corp., s. r. o.
Adresa: 
Vojanova 1076/21
Adresa: 
289 22  Lysá nad Labem
Adresa: 
Česká republika
Telefon: 
+420 774 001 531

O nás:

Odkupujeme směnky a pohledávky, pokud již nejsou předmětem exekučního řízení. Ceny se obvykle pohybují od 5 do 60 procent jejich nominální hodnoty. Zájem je pouze o kvalitní směnky nebo pohledávky, které dlužník skutečně může uhradit. Chcete-li prodat směnku nebo pohledávku, zašlete úplné kopie listin, které předmět prodeje dokládají, tzn. úplnou kopii směnky, smlouvy nebo rozsudku apod. Vše stačí poslat jako přílohu e-mailu. Uveďte také, a to opravdu velmi uvážlivě, svou představu požadované ceny. Nelze očekávat, že by bylo možné provádět nákladné lustrace dlužníků bez určité záruky v podobě důvodného předpokladu, že směnku nebo pohledávku za určitou cenu bude možno odkoupit. Jestliže bude možné odkoupení nebo jiný postup, dostanete o tom zprávu nejpozději do 5 dnů.