AKCENT College

Naučíme Vás učit

Soukromá vysoká škola AKCENT College nabízí pedagogické bakalářské obory Angličtina jako cizí jazyk a Čeština jako cizí jazyk. Studovat je možné v denním i kombinovaném studiu. Jednooborové studium je určeno budoucím lektorům angličtiny nebo češtiny pro cizince.

Kontaktní údaje:

Adresa: 
AKCENT College, s.r.o.
Adresa: 
Bítovská 5
Adresa: 
140 00  Praha 4
Adresa: 
Česká republika
Telefon: 
+420 261 109 234

Školné činí 55 000,- Kč za akademický rok

Je možné uhradit ve 2 splátkách po 29 000,- Kč