Občanské sdružení OTEVŘENO

Mezioborové sdružení, spojující odborníky, úředníky a laiky se zájmem o ochranu a tvorbu krajiny.

Projekce, realizace, lektorská, poradenská činnost, výzkum, odborné semináře, školení, odborné praxe, vyhledávání zaniklých stop v krajině, genofondová školka starých odrůd ovocných dřevin, práce pro přírodu a krajinu.

Kontaktní údaje:

Adresa: 
Občanské sdružení OTEVŘENO
Adresa: 
Stříbřec 54
Adresa: 
379 01  Třeboň
Adresa: 
Česká republika
Telefon: 
+420 722 959 280

O nás:

Projekční a realizační činnost při záchraně a obnově krajinných struktur, odborné semináře, školení, praxe, kurzy, pobytové nebo kulturní programy, terénní výjezdy, osvětová, propagační a publikační činnost, vědecko - výzkumná činnost, soustřeďování a poskytování informací, organizování konferencí, pracovních setkání, výstav, kulturních a společenských akcí a další.